Wzrost produkcji przemysłowej w Polsce w miesiącu czerwcu

W czerwcu bieżącego roku produkcja przemysłowa w naszym kraju, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła o 5,3 procent w stosunku do tego miesiąca poprzedniego roku. Jest to wynik odnotowany po majowym spadku o 0,4 procenta w porównaniu do maja roku ubiegłego – podał Eurostat. Tymczasem zdaniem analityków Ministerstwa Gospodarki wzrost w czerwcu wyniósł 3,0 procent, ale w lipcu przekroczy 5 procent w stosunku do tego miesiąca w roku 2012. „Oczekujemy, że produkcja sprzedana przemysłu w lipcu będzie wyższa o 5 procent od notowanej przed rokiem. Dane powinny potwierdzić trwające ożywienie w tym sektorze” – oszacowują analitycy. Publikacja danych GUS odnośnie produkcji przemysłowej i jej cen zaplanowana jest na 20 sierpnia.

Print Friendly, PDF & Email