Wzrost polskiego PKB w 2013 roku

Główny Urząd Statystyczny podał wstępne dane na temat wyników polskiej gospodarki w 2013 roku – PKB urósł o 1,6% porównując z 2012 rokiem (licząc w cenach stałych roku poprzedniego). Wynik jest lepszy niż to zakładały prognozy, mówiące o wzroście o 1,5%. Największy wpływ na wzrost miały: dodatnie wyniki eksportu oraz krajowy popyt konsumpcyjny.

Print Friendly, PDF & Email