Władze Łodzi inwestują w rozwój miasta

W latach 2014-2020 władze Łodzi chcą zainwestować w rozwój miasta prawie 3,9 mld zł. Fundusze te mają pochodzić z Unii Europejskiej. Hanna Zdanowska, prezydent miasta, poinformowała, że została już przygotowana lista 23 dużych projektów, które miałyby być realizowane dzięki unijnemu wsparciu.Największa suma pieniędzy, tj. ok. 1,9 mld zł, ma zostać zainwestowana w rewitalizację miasta i ochronę zabytków. Prawie 1,5 mld zł przewiduje się wydać w tych latach na transport i komunikację miejską. Jak mówiła prezydent miasta „Za te pieniądze kupimy 45 nowych tramwajów, zbudujemy dwa dojazdy do autostrad, przebudujemy m.in. skrzyżowanie al. Rydza Śmigłego i Józefa Piłsudskiego” . 332 mln zł kosztować ma realizacja projektów związanych z ochroną środowiska, m.in. program regulacji rzek. Natomiast 155 mln zł władze Łodzi chcą przeznaczyć na sport i edukację.

Print Friendly, PDF & Email