W Wielkiej Brytanii dynamiczny wzrost kredytów hipotecznych

Analitycy alarmują, że w Wielkiej Brytanii może dojść do powstania bańki inwestycyjnej na rynku nieruchomości. Trwa bowiem silne ożywienie na rynku mieszkaniowym, napędzane przez nisko oprocentowane kredyty hipoteczne. W grudniu 2013 roku liczba kredytów hipotecznych wyniosła ponad 46 tys., co oznacza wzrost o 42% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Wartość udzielonych kredytów sięgnęła 11,2 miliarda funtów, tj. wzrosła o 38% licząc rok do roku. W całym 2013 roku wartość kredytów wyniosła 110 miliardów funtów. To najlepszy wynik od 2008 roku. Bank Anglii zamierza ostudzić sytuację ograniczając akcję kredytową.

Print Friendly, PDF & Email