Ustawa o umorzeniu zaległych składek ZUS podpisana przez prezydenta

We wtorek 18 grudnia 2012 prezydent podpisał ustawę o umorzeniu przedsiębiorcom zaległych składek ZUS. Mowa tu o ustawie uchwalonej przez Sejm w listopadzie 2012 r. , zezwalającej na umorzenia zaległych składek na własne ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, wypadkowe i na Fundusz Pracy osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. nie opłaciły należnych składek, pomimo istnienia takiego obowiązku. Warunkiem umorzenia jest złożenie w ciągu roku, od wejścia w życie ustawy, odpowiednich wniosków i uregulowanie wszystkich pozostałych składek, niepodlegających umorzeniu. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Print Friendly, PDF & Email