Upadłość firm

Kryzys w dużym stopniu dotknął Polskie firmy. Tylko w maju upadłość ogłosiły aż  82 firmy. Jest to o ponad 28% więcej niż w kwietniu oraz o ponad 32% więcej niż w maju 2011 r. Taka informację podała Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). „Od czterech lat jest to największa miesięczna liczba upadłości. Wzrost ten po części ma charakter sezonowy. Dane majowe w zestawieniu z kwietniowymi z reguły wyglądają dużo gorzej, bo początek drugiego kwartału przynosi lekkie odreagowanie, po zwiększonej ilości wydanych przez sądy postanowień w sprawie ogłoszenia upadłości w marcu. Z drugiej strony na wzrost skali upadłości wpłynęła, niespotykana dotąd, duża liczba upadłości w handlu detalicznym (11 firm, co oznacza 175-proc. wzrost m/m) oraz największa od czterech lat liczba upadłości w branży budowlanej (17 firm, co oznacza 55-proc. miesięczny wzrost). Są to branże, których udział w ogólnej liczbie upadłości był największy” – dodała KUKE.  W ciągu ostatniego roku na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyło ponad 780 przedsiębiorstw. „Suma upadłości z ostatnich dwunastu miesięcy po maju okazała się o 2,6 proc. wyższa od zanotowanej po kwietniu (768). Przed rokiem, tj. w maju 2011 r., roczna krocząca suma upadłości wynosiła 688 firm. Wynik bieżący jest więc o 14,5 proc. gorszy. W ostatnich dwunastu miesiącach najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w listopadzie (54 firmy), natomiast w maju tego roku upadło najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 82”.

Źródło: Onet

Print Friendly, PDF & Email