Trzy banki naruszały dobro konsumentów

Przekazywanie informacji o spłacie zobowiązania do Biura Informacji Kredytowej zbyt późno, niejednokrotnie oznacza, że konsument nie otrzyma kolejnego kredytu. Banki, które zwlekają z dostarczaniem tego typu danych BIK w celu modyfikacji, naruszają zbiorowe interesy konsumentów.
Za zbyt późne przekazywanie do BIK informacji o spłacie zobowiązania UOKiK ukarał trzy banki. BRE Bank dostał karę finansową 1 550 919 zł, na Sygma Bank została nałożona kara w wysokości 102 572 zł. Z kolei trzeci bank BZ WBK zobowiązał się do niezwłocznego korygowania danych w BIK i w ten sposób uniknął kary finansowej. Decyzje te nie są prawomocne, BRE Bank oraz Sygma Bank odwołały się do sądu.
BIK jest instytucją, do której trafiają dane o zobowiązaniach finansowych konsumentów zaciągniętych w bankach lub skokach,  także o tym czy raty spłacane są w terminie, czy z opóźnieniem.

Print Friendly, PDF & Email