Zapowiada sie trudny rynek dla firm energetycznych

Raport Domu Maklerskiego PKO BP prognozuje nadejście trudnych czasów dla polskich firm elektroenergetycznych. Głównie z powodu spadających cen energii i poziomu sprzedaży, wzrostu kosztów emisji CO2 oraz konieczności zwiększania nakładów inwestycyjnych. Jedynie ożywienie gospodarcze, a co za tym idzie wzrost zapotrzebowania na energię, uratowałoby sytuację. Raport ocenia, że Polska Grupa Energetyczna, największy producent energii w Polsce, będzie musiał przygotować się na spadek marż w produkcji energii w wysokości „ok. 60 mln zł na każdą złotówkę spadku ceny energii elektrycznej”; ponadto PGE będzie zmuszona w 2013 roku dokupić około 30 mln praw do emisji CO2, co spowoduje kolejny spadek marż o ok. 1 mld złotych. W takiej sytuacji niezbędne będzie rychłe wprowadzenie programu optymalizacji kosztów. Inwestycje PGE powinny pójść w większym stopniu w kierunku wydobycia gazu łupkowego oraz produkcji energii z wykorzystaniem farm wiatrowych.

Print Friendly, PDF & Email