Trudne negocjacje za drzwiami galerii

Zawierając umowę najmu negocjować należy nie tylko czynsz. Powinno się też zadbać o inne zapisy, bo będą obowiązywały najemcę przez kilka lat. Na początku kształtowania się rynku handlowego w Polsce mali najemcy, podpisujący długoterminowe umowy najmu w centrach handlowych, nie zawsze mieli świadomość z czym wiążą się takie umowy i jak trudno jest z nich zrezygnować przed upływem czasu, na jaki zostały zawarte. Kilka lat temu głośne były spory z właścicielami lub zarządcami galerii handlowych a najemcami. Aktualnie, na szczęście, takie sytuacje zdarzają się coraz rzadziej. Służą temu m.in. działania Polskiej Rady Centrów Handlowych, która opracowała Kodeks Dobrych Praktyk z zaleceniami dla wynajmujących i najemców, jak i Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych, które organizuje szkolenia i seminaria. Największą przeciwnością umów najmu jest ich jednostronność — wynajmujący niemal z każdego możliwego powodu może rozwiązać umowę, a najemca nie może się wycofać, nawet kiedy ma problemy finansowe. Standardowe umowy najmu zwykle uwzględniają wiele sytuacji, w których wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia. PRCH zaleca wprowadzenie do umów najmu zapisów, które zezwalają na wcześniejsze rozwiązanie umowy w określonych przypadkach również przez najemcę. Zależy to jednak od determinacji najemcy, jego pozycji na rynku, umiejętności i doświadczenia czy te zapisy zostaną dodane do umowy najmu — wyjaśnia Anna Szmeja-Kroplewska, dyrektor generalna PRCH. Dokładne ustalenie obowiązków wynajmującego, określenie stanu technicznego wynajmowanego lokalu na piśmie oraz precyzyjne spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego to jedne z podstawowych elementów , oprócz  warunków finansowych, jakich powinni dopilnować najemcy. Dobrze, aby w umowie znalazły się zapisy dotyczące standardów technicznych wynajmowanego lokalu i obowiązku wynajmującego do usunięcia ewentualnych usterek w określonym terminie. A także aby znajdował się tam zapis dotyczący rękojmi, czyli odpowiedzialności wynajmującego za wady lokalu. Zapisy te dają najemcy prawo do późniejszych roszczeń.
Print Friendly, PDF & Email