Statystyki upadłości firm

Według danych z sądów gospodarczych w lutym ogłosiło upadłość 71 firm, co stanowiło o 7,6 proc. więcej niż w styczniu, w którym ogłoszono 66 upadłości, i o 12,7 proc. niż w lutym 2011 roku (63 upadłości).

Dość dużą grupą stanowią firmy jednoosobowe, bo aż 21 osób zamknęło swoje interesy, co stanowi 30 proc. ogółu. Warto zaznaczyć, że jest to o 50 proc. więcej niż w styczniu (14 firm), a także 320 proc. więcej niż w lutym 2011 roku.

Spółki prawa handlowego poradziły sobie lepiej: upadłość ogłosiło 50 przedsiębiorstw i stanowi to poprawę o 4 proc. w porównaniu do stycznia bieżącego roku, kiedy to upadły 52 firmy. W porównaniu do lutego 2011 poprawa jest rzędu 14 procent.

Wg danych Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wynika, że na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy, na skutek niewypłacalności upadłość ogłosiło 751 przedsiębiorstw. Łączna ilość upadłości z ostatnich dwunastu miesięcy licznocych od końcalutego okazała się o 1,1 proc. wyższa od zanotowanej po styczniu (743). W lutym 2011 r. suma upadłości wynosiła 674 firmy. Aktualny wynik jest gorszy o 11,4 procent. Najmniej upadłości podczas ostatnich 12-stu miesięcy odnotowano w kwietniu i listopadzie, natomiast najwięcej w lutym 2012.
Największe ryzyko prowadzenia działalności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, mierzone ilością upadłości w stosunku do ilości firm działających w danym sektorze przedsiębiorstw odnotowano, w utrzymującej się w czołówce, branży poligraficzne, w branży związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, wśród producentów pozostałego sprzętu transportowego, producentów wyrobów z drewna oraz producentów chemikaliów i wyrobów chemicznych. W ostatnich dwunastu miesiącach widoczne jest również wyższe natężenie wśród firm zajmujących się wytwarzaniem i przetwarzaniem koksu oraz rafinacją ropy naftowej. Na wynik ten wpłynęła jednak stosunkowo mała liczba firm funkcjonujących na rynku, a nie wzmożona liczba upadłości.

 

Print Friendly, PDF & Email