Składki ZUS będą wyższe od nowego roku

Od nowego roku wzrosną składki na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Będzie to wynikiem podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę z obecnego poziomu 1600 zł do 1680 zł brutto oraz prognozowanego wyższego przeciętnego wynagrodzenia, które ma wynieść 3746 zł brutto (wzrost o 33 zł). Tak więc podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność wzrośnie z 480 zł do 504 zł, a tym samym składka zwiększy się ze 153,12 zł do 160,78 zł. Natomiast dla pozostałych przedsiębiorców składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyniesie 772,06 zł, czyli wzrośnie o 6,81 zł miesięcznie. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie określona dopiero w styczniu 2014, gdy GUS poda poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysków w IV kwartale 2013 roku, stanowiący podstawę obliczenia tej składki. Wzrosną również koszty zatrudnienia pracownika – miesięczna składka będzie wyższa aż o 96,59 złotych.

Print Friendly, PDF & Email