Sektor bankowy odnotował wzrost

Z danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski wynika, że w Polsce sektor bankowy odnotował zysk netto na poziomie 1,45 mld zł w styczniu 2012. W porównaniu z analogicznym okresem w 2011 tegoroczny zysk jest większy o 32,7 proc.

Zysk operacyjny wynosi 1,81 mld zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym jest o 34 proc. większy. Z kolei zysk z tytułu odsetek wzrósł o 15,0 proc. i wynosi obecnie 3,18 mld zł.

Wynik z tytułu opłat oraz prowizji urósł o 13,3 proc. do 1,20 mld zł.

Wynik na działalności bankowej wyniósł 5,12 mld zł i był o 18,4 proc. wyższy od wyniku z roku ubiegłego.
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych wyniosły 664 mln zł i przewyższały o 13,4 proc. te sprzed roku.

Print Friendly, PDF & Email