RPP obniżyła stopy procentowe!

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżce stóp procentowych o 0,25 punktu procentowego do poziomu 4,5%. Cieszyć się mogą kredytobiorcy, którzy mają kredyty w złotych, martwić – posiadacze lokat. Na decyzję RPP miały wpływ takie czynniki, jak niebezpieczeństwo spowolnienia gospodarczego, oraz spodziewany spadek inflacji do poziomu poniżej górnego celu, czyli 2,5%. Już we wrześniu br. inflacja pozostała na poziomie 3,8% i wszystko wskazuje na jej dalszy spadek. Prezes NBP, Marek Belka powiedział, że jest to początek cyklu cięć stóp procentowych. Analitycy rynku finansowego prognozują, że kolejna obniżka stóp może nastąpić jeszcze w grudniu br., nawet o 0,75 punktu procentowego. Są też odważniejsze prognozy – dwa cięcia do końca roku i to około 1,20 punktu procentowego w całym cyklu.

Print Friendly, PDF & Email