Rating 13 włoskich banków

Agencja Moody’s Investors Service obniżyła w poniedziałek rating aż 13 włoskich banków i instytucji finansowych. Wśród nich znalazł się największy jak UniCredit (do którego należy m. in. bank Pekao S.A.) oraz Intesa Sanpaolo z dalszą negatywną perspektywą. Ratingi siedmiu banków obniżono o 1 pkt. a pozostałych sześciu o 2 pkt. Obniżenie ratingu banków nastąpiło wkrótce po podobnej decyzji dotyczącej długoterminowego zadłużenia państwa włoskiego. W komunikacie opublikowanym podkreślono, że w ocenie Moody’s niższy rating długu rządowego oznacza większe ryzyko, iż rząd włoski nie będzie w stanie obsłużyć swego zadłużenia a tym samym „będzie niezdolny do wsparcia swych banków będących w trudnej sytuacji finansowej”.

Źródło:  Newsweek

Print Friendly, PDF & Email