Program Mieszkanie Plus – test zdolności pozwoli zaoszczędzić czas

Program Mieszkanie Plus jest rządową propozycją mieszkań na wynajem skierowaną do wszystkich podatników w Polsce.  Program ten wygasza swojego poprzednika – program Mieszkanie dla Młodych. O ile program początkowo zakładał dostępność dla wszystkich, o tyle może się okazać, że konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów.

Program Mieszkanie Plus ma na celu przede wszystkim zwiększyć liczbę tanich mieszkań do wynajęcia. Rząd planuje budowę trzech milionów mieszkań w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Mieszkania maja powstawać na terenie całego kraju – w dużych i małych miastach, dzięki czemu więcej osób będzie mogła skorzystać z programu.

Dla kogo jest Mieszkanie Plus? Zgodnie z założeniami ustawy o Narodowym Programie Mieszkaniowym, z programu może skorzystać każda osoba fizyczna, która podpisze zobowiązanie odnośnie regularnego opłacania czynszu za wynajem mieszkania. Na oficjalnej stronie internetowej programu Mieszkanie Plus można przeczytać, że na zakup własnego mieszkania nie stać aż 40 procent Polaków. To bardzo alarmujący wynik.

Aby dowiedzieć się, czy będziemy mieli szansę na wynajęcie mieszkania w ramach rządowego programu, możemy wykonać test zdolności. Jest on dostępny w formie ankiety na stronie internetowej programu Mieszkanie Plus. Test ten został stworzony właśnie po to, aby wstępnie oszacować szansę na kwalifikację do programu.
Skoro jednak program ma być dostępny dla wszystkich, to po co test zdolności? Samorządy zwracają uwagę, że zainteresowanie programem jest tak duże, że konieczne może okazać się wprowadzenie dodatkowych kryteriów, które określałyby grupę pierwszeństwa. Takimi kryteriami mogą być określone grupy zawodowe, miejsce urodzenia, wykształcenie itp.

Za każdą odpowiedź w teście przyznawane są punkty od 0 do 20. Im więcej punktów uda się uzyskać, tym większe będziemy mieć szanse na kwalifikację do programu. W ankiecie należy określić ilość posiadanych dzieci, swój wiek oraz stan cywilny. W następnym kroku będziemy musieli określić swój rodzaj zatrudnienia. W teście padają również pytania o to, czy posiadamy prawo do jakiejś nieruchomości, wynajmujemy mieszkanie, lub czy obejmują nas preferencyjne warunki (niepełnosprawność członka rodziny, rodzina wielodzietna, trudna sytuacja finansowa). Dalej będziemy musieli określić, czy przysługuje nam prawo do mieszkania komunalnego i czy korzystamy ze wsparcia pomocy społecznej. Należy również określić swoją sytuację finansową.

Największe szanse na udział w programie Mieszkanie Plus mają mieć rodziny wielodzietne oraz  osoby o stałych dochodach (zbyt niskich na uzyskanie kredytu hipotecznego i zbyt wysokich, żeby otrzymać mieszkanie socjalne lub komunalne). Pierwszeństwo będą miały również osoby płacące podatek dochodowy na obszarze danej gminy oraz osoby w trudnej sytuacji życiowej. Na kwalifikację do programu większą szansę mają ponadto mieć osoby szczególnie pożądane na terenie danej gminy (np. pracujące w konkretnym sektorze). Co istotne, kryteria naboru określone są przez ustawę, jednak dodatkowo indywidualne kryteria ustalać będą mogły samorządy.

Program Mieszkanie Plus ma być zdecydowanie bardziej dostępny dla wszystkich podatników, niż jego poprzednicy – Mieszkanie dla Młodych praz Rodzina na Swoim. Samorządy mogą jednak zacząć wprowadzać dodatkowe kryteria w sytuacja, kiedy zainteresowanie programem okaże się zbyt duże w danym regionie. To, jakie dodatkowe kryteria zostaną wyznaczone, zależy indywidualnie od każdego samorządu.

Magdalena Paluch

Dział Analiz Rynku WGN

fot. archiwum

Print Friendly, PDF & Email