Polski system podatkowy jest zbyt skomplikowany

Bank Światowy, IFC i firma doradcza PwC opublikowali raport „Paying Taxes 2013”, zawierający wyniki badania przejrzystości systemów podatkowych w 185 krajach. Polska zajęła 114. miejsce, co oznacza poprawę o 13 pozycji w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem. Polski system podatkowy został oceniony jako skomplikowany i mało przyjazny dla przedsiębiorców; średnio rozliczenia zabierają 286 godzin rocznie. Z wypowiedzi polskich ekspertów wynika, że system ten wymaga uproszczenia, a jego największą bolączką i niebezpieczeństwem jest nieprzewidywalność i niejasność przepisów, co wymaga zlecania kosztownych interpretacji prawnych, często nadmiernie obciążających małe i średnie przedsiębiorstwa. Prof. Witold Orłowski, główny ekonomista PwC radzi poprawę rodzimych przepisów w oparciu o dobre, sprawdzone wzorce, jak np. systemy podatkowe krajów anglosaskich. Natomiast ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki uważa, że Ministerstwo Finansów powinno uwzględnić konsultacje z partnerami społecznymi, a w tym organizacjami pracodawców.

Print Friendly, PDF & Email