Polimex-Mostostal ma więcej czasu na zdobycie finansowania

Spółka Polimex-Mostostal uzyskała zgodę wierzycieli na odroczenie czasu aby spełnić pewne warunki wymagane do uzyskania finansowania. Dotychczasowy termin upływał 31. lipca br. Polimex-Mostostal musi spełnić wszystkie te warunki w ciągu bieżącego miesiąca. Chodzi o uzyskanie łącznych wpływów z emisji akcji serii N1, N2 oraz O w łącznej kwocie 250 mln zł a także zawarcie aneksów do wybranych kontraktów budowlanych

Print Friendly, PDF & Email