Polacy zadowoleni ze swoich oszczędności

Z badania „Finansowy Barometr ING”, zrealizowanego przez TNS NIPO dla Grupy ING w kilkunastu krajach świata wynika, że co drugi Polak czuje się komfortowo lub bardzo komfortowo pod względem posiadanych oszczędności. To więcej niż w przypadku Niemców, Francuzów, Brytyjczyków i Amerykanów –

W całej Europie to właśnie w Polsce padło najwięcej odpowiedzi, wskazujących na bardzo wysokie poczucie komfortu związane z oszczędnościami. Tak odpowiedział co piąty badany Polak (18 proc.), w następnej kolejności byli Niemcy (10 proc. wskazań). Po zsumowaniu odpowiedzi „czuję się bardzo komfortowo” i „czuję się komfortowo” okazało się, że połowa Polaków jest zadowolona ze stanu swoich oszczędności, co dało nam trzecie miejsce w Europie, po Holandii i Luksemburgu.

Z badania „Finansowy Barometr ING” wynika, że poczucie komfortu Polaków nie idzie w parze z bogactwem, które w badaniu mierzyliśmy ilością łatwo dostępnych środków np. na niespodziewany wydatek. Posiadanie kwoty w wysokości większej niż 7 tys. zł (1500 euro) zadeklarowało 17 proc. Polaków, co umiejscowiło nas na dopiero dziewiątym miejscu w Europie. Użycie PKB na mieszkańca jako miary bogactwa również nie tłumaczy wysokiego zadowolenia. Skąd więc się wzięło w Polsce tak wysokie poczucie komfortu z poziomu oszczędności?

Zdaniem ekspertów ING rozwiązaniem zagadki jest poziom wzrostu PKB, który w Polsce wyniósł 4,2 proc. w 2011 r. i był najwyższy wśród europejskich krajów, które wzięły udział w badaniu. Dzięki niemu Polscy konsumenci relatywnie optymistycznie patrzą w przyszłość i, przynajmniej w sferze konsumpcji, zdają się ignorować problemy strefy euro.

– W Polsce zdecydowanie mniej osób niż na świecie odkłada na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń (45 proc. wobec średniej dla badanych krajów wynoszącej 58 proc.). Polscy respondenci zapytani natomiast, na co zamierzają wykorzystać część swoich oszczędności w najbliższych 12 miesiącach, najczęściej wskazywali wakacje (42 proc.), podczas gdy np. w Czechach ten cel wskazało tylko 31 proc. respondentów. Wygląda więc na to, że Polacy nadal uważają, że żyją na zielonej wyspie – powiedział Grzegorz Ogonek, ekonomista ING Banku Śląskiego.

Z sondażu wynika, że 50 proc. Polaków czuje się komfortowo lub bardzo komfortowo pod względem posiadanych oszczędności. Średnia dla badanych krajów europejskich wyniosła 38 proc. Odsetek wskazań na odpowiedź „czuję się bardzo komfortowo”, w Polsce (18 proc.) był najwyższy spośród wszystkich krajów w Europie. Tylko 36 proc. Polaków czuje się komfortowo ze swoimi wydatkami, podczas gdy średnia dla badanych krajów w Europie wynosi 42 proc. 49 proc. Polaków oszczędza mniej ze względu na obecną sytuację gospodarczą. Najwięcej osób, które deklarują, że odkładają mniej niż wcześniej, mieszka w Rumunii (74 proc.), Hiszpanii (64%) oraz Włoszech (64 proc.).

Print Friendly, PDF & Email