Polacy nie chcą oszczędzać na lokatach

Homo Homini dla Deutsche Banku PBC, przeprowadził sondaż telefoniczny, z którego wynika, że do oszczędzania na lokatach zniechęca spadek nominalnego oprocentowania, a do innego rodzaju inwestycji Polacy nie przekonują się zbyt szybko. Bardzo interesujące, że Polacy chętniej chcieliby zainwestować w aktywa alternatywne, takie jak wina, grunty czy dzieła sztuki – 5,8 proc. respondentów niż w jednostki TFI -4,5 proc. czy akcje – 2,7 proc. Z kolei w złoto i lokaty strukturyzowane byłby skłonny zainwestować zaledwie co setny pytany. Z kolei sytuacja z emeryturami powoduje, że więcej osób rozważa odkładanie pieniędzy w planach regularnego oszczędzania – 8 proc. ankietowanych. I choć wydaje się, że to dużo, to i tak większość bo aż prawie 60 proc. pytanych osób w bieżącym roku nie ma żadnych planów związanych z finansami.

Print Friendly, PDF & Email