Optymistyczne prognozy NBP dla wzrostu gospodarczego Polski

W swojej najnowszej ankiecie makroekonomicznej NBP prognozuje stopniową poprawę koniunktury w Polsce. PKB na lata 2013, 2014, 2015 może osiągnąć poziom odpowiednio: 1,2%, 2,3% i 3,1%. Na przyspieszenie wzrostu gospodarki największy wpływ ma mieć poprawa koniunktury gospodarczej w strefie euro, oraz nieznaczny spadek krajowego bezrobocia i wzrost dynamiki wynagrodzeń. Prognoza inflacji CPI w 2013 roku kształtuje się na poziomie 1,0%, w 2014 roku 2,0%, a w 2015 roku 2,5%. Stopniowy wzrost inflacji ma być następstwem spodziewanej poprawy koniunktury.

Print Friendly, PDF & Email