Nieruchomości: jaka spółka może odliczyć VAT od nabycia nieruchomości

Spółka cywilna w rozliczeniach VAT jest odrębnym podatnikiem. Natomiast z punktu widzenia prawa cywilnego to nie sama spółka cywilna nabywa nieruchomość, lecz jej wspólnicy. Faktura wystawiana jest przez notariusza zazwyczaj na wspólników, co powoduje pewne kontrowersje związane z prawem do odliczenia VAT przez spółkę cywilną. Niewątpliwie jednak prawo takie przysługuje. Potwierdzają to interpretacje podatkowe, m.in. interpretacja indywidualna z 29 czerwca 2012 r. (nr IPTPP1/443-207/12-6/MS). Organ podatkowy stwierdził, że w przypadku nabycia nieruchomości ze środków firmowych spółki cywilnej do majątku spółki, wykorzystywanej do celów prowadzenia działalności gospodarczej, udokumentowanego aktem notarialnym i fakturą, w których jako nabywcy nieruchomości występują wszyscy wspólnicy spółki, spełnione są warunki do odliczenia podatku naliczonego przez spółkę.

Źródło: Gazeta Prawna

Print Friendly, PDF & Email