NBP zapowiada obniżkę stóp procentowych

Prezes NBP, Marek Belka zapowiedział obniżkę stóp procentowych i złagodzenie polityki pieniężnej w dłuższym okresie czasu. Jest więc nadzieja na potanienie kredytów już w październiku. Sprawa ma być przedmiotem najbliższego posiedzenia RPP w dniach 2-3 października br. Obniżka stóp procentowych ma się przyczynić do ożywienia polskiej gospodarki, której tempo spowalnia w ostatnim czasie. PKB za I kwartał 2012 wyniósł 3,5% rdr, natomiast po II kwartale spadł do 2,4% rdr. Przeciwnicy łagodnej polityki monetarnej twierdzą jednak, że wyniki te są nadal dobre na tle sytuacji w innych państwach UE i niepotrzebnie osłabią złotego. Według nich, większym problemem pozostaje inflacja – na poziomie 3,8% w sierpniu br., przekraczająca znacznie dopuszczalny poziom celu, wynoszący 2,5%. Wzrost cen bardziej szkodzi gospodarce przez zużywanie oszczędności i zniekształcanie wyniku finansowego przedsiębiorstw.

Print Friendly, PDF & Email