Najbardziej innowacyjne miasto świata

Według danych OECD najbardziej innowacyjnym miastem świata, szacując według liczby zgłoszonych wniosków patentowych przypadających na 10 000  mieszkańców obszarów metropolitalnych, jest (z dużą przewagą) Eindhoven. Jest to miasto w Holandii z liczbą mieszkańców 693 000,  gdzie liczba zgłoszeń patentowych wynosi 1565, co w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców wynosi 22,58 wniosku. 15 najbardziej innowacyjnych miast koncentruje się w północno-zachodniej Europie oraz Stanach Zjednoczonych

Print Friendly, PDF & Email