Nadpłata kredytu nie każdemu się opłaca.

Niewielu posiadaczy kredytów mieszkaniowych może sobie pozwolić na całkowitą i jednorazową spłatę zobowiązania. Systematyczne nadpłaty pomniejszające saldo zadłużenia to znacznie częściej wybierane rozwiązanie. 

Dzięki takim przedterminowym zwrotom pożyczonego kapitału można zmniejszyć swoją ratę albo skrócić pierwotny okres spłaty kredytu. Jednak nie w każdym przypadku się to opłaca.

Osoby rozważające nadpłatę kredytu mieszkaniowego powinny wiedzieć, że finansowy efekt takiej operacji zależy od kilku czynników. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl przygotowali analizę, która wyjaśnia różnice w efektywności nadpłacania pożyczki.

Ofertę nowych mieszkań możesz sprawdzić na stronie:wgn.pl

W analizie wzięto pod uwagę kredyt mieszkaniowy o wartości 270 tys. zł, którego okres spłaty wynosi 30 lat. Dodatkowe założenia uwzględniają spłatę w równych ratach, prowizję przygotowawczą zapłaconą po podpisaniu umowy oraz trzy poziomy oprocentowania (w zależności od wariantu – 3,50 proc., 4,50 proc. oraz 5,50 proc.).

Tabela uwzględnia wszystkie wymienione wcześniej założenia i dla każdego wariantu analizy prezentuje finansowe skutki nadpłacenia identycznej kwoty (20 tys. zł). Warto zauważyć, że pomimo takiej samej wartości nadpłaty, obniżki rat są zupełnie inne w przypadku każdego z analizowanych wariantów. Miesięczne płatności najbardziej spadają w ujęciu procentowym i kwotowym, gdy do końca okresu spłaty pozostaje mniej czasu. Świadczy o tym porównanie wyników nadpłaty wykonanej po zwrocie 36, 72 oraz 120 rat kredytu.

Ciekawa zależność dotyczy też oprocentowania kredytu. Nadpłata przynosi bowiem większą kwotową obniżkę raty w przypadku wyższej stawki oprocentowania. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl dodatkowo obliczyli kwotową obniżkę sumy wszystkich następnych rat wskutek nadpłaty kredytu (przy założeniu stałego oprocentowania). Taka skumulowana oszczędność dla klienta banku jest większa wtedy, gdy oprocentowanie kredytu osiąga wyższy poziom lub wcześniej spłacono mniej rat. Różnice związane z poziomem oprocentowania bywają naprawdę duże. W przypadku modelowego kredytu nadpłata 20 tys. zł po 36 miesiącach pozwala zaoszczędzić 30 944 zł (oprocentowanie: 3,50 proc.) lub 38 435 zł (oprocentowanie: 5,50 proc.).

Jak wskazuje powyższa analiza, nadpłata 20 tys. zł pomniejszająca saldo przykładowego kredytu mieszkaniowego, pozwoli na zaoszczędzenie znacznie większej kwoty do końca okresu spłaty (np. 28 000 zł – 38 000 zł). Taka sytuacja wynika z kumulującego się kosztu zadłużenia. Warto pamiętać, że stawka oprocentowania „hipoteki” na poziomie np. 4,50%, dotyczy tylko jednego roku. W przypadku wieloletniego kredytu ma miejsce kumulacja oprocentowania i kosztów długu.

Pomimo korzyści związanych z przedterminową spłatą kredytów mieszkaniowych, posiadacze takich zobowiązań nie powinni przeznaczać wszystkich wolnych środków na pomniejszenie salda zadłużenia.

Print Friendly, PDF & Email