Mniejsza z tym jaka, lepszej nie będzie…

Właściciel nieruchomości, który ma możliwość dojazdu do ulicy przez drogę wewnętrzną, np. spółdzielni, nie może żądać ustanowienia drogi koniecznej. Droga wewnętrzna musi wystarczyć, jeśli tylko jest odpowiedniej szerokości i umożliwia ogółowi nieprzerwany i nieskrępowany dostęp do drogi publicznej. Zdecydował tak Sąd Najwyższy.

Print Friendly, PDF & Email