Mieszkania w UE najtańsze od 7 lat

Średnia cena mieszkań w strefie euro uzyskała poziom najniższy od siedmiu lat. Pogłębiają się różnice pomiędzy krajami UE, w Niemczech i Austrii nieruchomości są najdroższe, a w Hiszpanii i Irlandii najtańsze, od dziesięciu lat. Europejski Bank Centralny opublikował indeks cen mieszkań dla 17 krajów strefy euro.  Sytuacja gospodarek narodowych w strefie euro jest zróżnicowana pod względem poziomu bezrobocia, realnych stóp procentowych czy deficytów budżetowych. Dochodzą do tego również narastające rozbieżności w cenach nieruchomości. Najbardziej tanieją mieszkania w przeżywających poważne problemy ekonomiczne krajach czyli Hiszpanii, Portugalii i na Cyprze, ale także w wychodzącej z kryzysu Irlandii. Natomiast w przypadku zamożnej Holandii sytuacja taka nastąpiła ponieważ Holendrzy zrezygnowali z polityki łatwego kredytu hipotecznego, a to odbiło się na popycie na mieszkania. W zupełnie odwrotnej sytuacji znajdują się nasi zachodni sąsiedzi Niemcy i Austria. Tam ceny wyraźnie rosną i są już najwyższe od dekady. Ponadto kraje te ciąż szukają zyskownych inwestycji w czasach niskich stóp procentowych.
Print Friendly, PDF & Email