Lokaty bankowe – jaką wybrać?

Lokaty stanowią jeden z popularniejszych produktów bankowych służących pomnażaniu kapitału. W porównaniu do innych inwestycji służących zwiększeniu zarobku, lokata stanowi dość bezpieczne rozwiązanie. Klient banku zawsze może być pewny, że pieniądze zainwestowane na lokacie do niego wrócą – w najgorszym wypadku – bez zgromadzonych na lokacie odsetek.

Lokata jest produktem bankowym, służącym pomnażaniu kapitału. Polega na zawarciu pomiędzy bankiem a klientem umowy związanej z lokowaniem środków finansowych w tymże banku. Bank zobowiązany jest do wypłacenia zgromadzonego przez klienta kapitału razem z odsetkami zgromadzonymi na lokacie od momentu zawarcia umowy, do czasu jej zakończenia.

Lokaty dzielą się na lokaty odnawialne i lokaty nieodnawialne. Lokata odnawialna jest automatycznie odnawiana przez bank w momencie, gry upłynie termin jej obowiązywania. Jeśli natomiast chodzi o lokatę nieodnawialną, to wygasa ona bezpowrotnie w ustalonym pomiędzy bankiem a klientem terminie. W tym przypadku bank jest zobowiązany do wypłacenia klientowi zainwestowanego przez niego kapitału, powiększonego o zgromadzone odsetki. Wybór odpowiedniej lokaty jest bardzo ważny, gdyż zależą od tego nasze późniejsze zyski. Należy bowiem pamiętać o tym, że podjęcie z konta pieniędzy przed terminem upłynięcia lokaty, będzie niosło ze sobą konsekwencje. Bank może w takiej sytuacji albo pozbawić nas części odsetek, albo wręcz zwrócić jedynie zainwestowany przez nas kapitał początkowy.

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów lokat, między innymi lokaty standardowe oraz lokaty dynamiczne.

Jeśli chodzi o lokatę terminową (standardową), to stanowi ona jeden z popularniejszych sposobów na pomnażanie zgromadzonych oszczędności. Wybierając ten rodzaj produktu bankowego podpiszemy z bankiem umowę, z ramach której będzie on zobligowany do wypłaty zainwestowanego przez nas na lokacie kapitału, powiększonego o zgromadzone odsetki. Co jednak ważne, wszystkie zgromadzone na lokacie bankowej odsetki zostaną nam wypłacone jedynie w sytuacji, kiedy termin obowiązywania tej lokaty się zakończy. Jak wspomnieliśmy wcześniej, decydując się na wypłacenie środków finansowych z lokaty we wcześniejszym terminie, narazimy się na potrącenie części wypracowanych na koncie odsetek.

Lokata dynamiczna odznacza się tym, że wysokość wypracowanego zysku jest uzależniona od momentu, w którym zdecydujemy się na wypłacenie całości lub tylko części zgromadzonego kapitału. Klient może tutaj jednak wypłacić z lokaty pieniądze jeszcze zanim ta lokata dynamiczna wygaśnie. Nie istnieje więc ryzyko, że klient poprzez wypłacenie pewnej kwoty z lokaty, straci zgromadzone dotychczas odsetki. Ta wygoda niesie ze sobą dużą korzyść, ponieważ nie ryzykujemy utraty kapitału. Jeżeli jednak mamy pewność, że zainwestowane pieniądze nie będą nam potrzebne przed okresem wygaśnięcia umowy z bankiem, mimo wszystko bardziej opłaca się nam lokata standardowa, czyli lokata terminowa. Jest ona bowiem zazwyczaj lepiej oprocentowana, a to – w końcowym rozrachunku – oznacza dla nas większy zysk. Odsetki w przypadku lokaty dynamicznej są naliczane progresywnie. To znaczy, że wysokość oprocentowania rośnie wraz z upływem czasu od momentu założenia tej lokaty bankowej.

decydując się na wybór lokaty musimy zatem podjąć decyzję, czy wolimy zainwestować pieniądze na lokacie standardowej, czy może wolimy lokatę progresywną. Lokata standardowa zapewni nam większy zysk, jednak zamrozi nasz kapitał na określony okres czasu, co czasami może okazać się kłopotliwe. Natomiast lokata progresywna zapewni nam nieco mniejszy zysk, jednak wybierając ją mamy pewność, że w każdym momencie możemy skorzystać z wpłaconych na nią pieniędzy, nie ryzykując tym samym zgromadzonych dotychczas odsetek. Musimy zatem dokonać wyboru, czy zależy nam na większym, czy na pewniejszym zysku.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email