Kredyty: parabanki jak chwasty

 Jak można określić parabanki? Jak chwasty. Na miejscu jednego wyrwanego wyrasta kolejny.  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego właśnie analizuje przepływy na kontach Amber Gold i sprawdza, w jakie miejsce przetransferowane zostały z nich pieniądze. Resort finansów, Komisja Nadzoru Finansowego i Związek Banków Polskich także zastanawiają się, co zrobić, by jak najbardziej zminimalizować ryzyko powstawania parabanków i piramid finansowych w przyszłości. KNF już pracuje nad uelastycznieniem rekomendacji T i S – obie przecież ograniczyły dostęp Polaków do finansowania bankowego. Ale to za mało. Należy dać komisji uprawnienia pozwalające na szybsze monitorowanie tego, co się dzieje na rynku usług parabankowych.

Print Friendly, PDF & Email