Kredyty konsumenckie a rekomendacja s

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego chciałby rekomendacje T i S napisać,  spokojnie użyć tego słowa, od nowa. Rekomendacja T miałaby dotyczyć kredytów konsumenckich, a rekomendacja S – hipotecznych. Jeśli chodzi o rekomendację dotyczącą kredytów konsumenckich, to najprawdopodobniej odbyłoby się to poprzez odmienne podejście do dotychczasowych zasad związanych z udzielaniem tych kredytów. Chcieliby te kredyty podzielić na trzy grupy: do 50 tys., między 50 a 100 tys. i powyżej 100 tys. Od przedziału wysokości kredytu, o jaki będzie obiegał się klient, zależeć będzie „poziom szczegółowości oceny zdolności kredytowej”.
Jak przewodniczący powiedział „chcemy zrezygnować z tego, co budziło duże wątpliwości w dotychczas obowiązujących rekomendacjach, czyli takiego pomieszania zdolności kredytowej z wiarygodnością kredytową (…). Chcemy też, aby to obowiązywało wszystkich, czyli wszystkie firmy pożyczkowe”.

 

Print Friendly, PDF & Email