Kredyty: jaka część dochodów idzie na ich spłatę

Niestety, w II kwartale bieżącego roku, przeciętna rodzina na obsługę kredytu hipotecznego musiała przeznaczyć jeszcze większą część swojego dochodu niż 3 miesiące temu.Indeks Obciążenia Hipotecznego (IOH) sporządzany przez Dom Kredytowy Notus właśnie osiągnął wartość ponad 37% i wzrósł o ponad 1,6%. Wartości Indeksu Obciążenia Hipotecznego są bardzo istotne dla tych osób, które  planują zakup nieruchomości i zaciągnięcie kredytu. Odczyty pokazują jak dużą część swojego dochodu netto rodzina musi przeznaczać na obsługę nowo zaciąganego kredytu. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z obowiązującą Rekomendacją T Komisji Nadzoru Finansowego maksymalny poziom relacji wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych do średnich dochodów netto osiąganych przez osoby zobowiązane do spłaty zadłużenia nie powinien być wyższy niż 50% dla klientów detalicznych o dochodach netto nie przekraczających poziomu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, w żadnym jednak przypadku nie powinien być wyższy niż 65 %

Print Friendly, PDF & Email