Kredyty Grecji – czy zostaną umorzone?

Najbliższe miesiące pokażą, czy Grecja pozostanie w strefie euro. Kraj ten potrzebuje kolejnych funduszy ratujących jego gospodarkę oraz umorzenia części długów. Szybkie wprowadzenie reform przez nowy grecki rząd odblokowałoby potrzebne temu krajowi źródła finansowania, a także doprowadziłoby do powrotu zaufania. Nadal istnieje jednak ryzyko, że członkowie strefy euro mogą wymusić na Grecji wyjście ze strefy euro, poprzez wstrzymanie funduszy lub usztywnienie warunki ich przyznawania. „Mimo że członkowie strefy euro nie mogą nikogo wykluczyć, a sondaże greckiej opinii dowodzą dużego poparcia dla pozostania w eurolandzie, to jednak załamanie nowego programu antykryzysowego może uruchomić łańcuch zdarzeń, którego efektem będzie wyjście Grecji ze strefy euro z własnej inicjatywy” – wskazano w komunikacie BofA ML.

Źródło: Gazeta Prawna

Print Friendly, PDF & Email