Kredyty dla wszystkich:PKO BP poszerza zasięg

Puls Biznesu donosi, że  PKO Bank Polski zamierza rozpocząć strategiczną współpracę z Pocztą Polską i przejąć udziały w Banku Pocztowym. Jeśli do tego dojdzie, największy bank w Polsce skokowo wzmocni swoją pozycję w tzw. Polsce powiatowej. Klienci mniejszych miasteczek zyskają dostęp do szerszej palety produktów. Z doniesień wynika też, że sojusz zostanie zbudowany na podstawie dwóch filarów: „Pierwszym jest podpisanie długoletniej umowy o współpracy w zakresie sprzedaży produktów bankowych w placówkach pocztowych pod marką Banku Pocztowego. Drugim zaś przejęcie przez PKO BP od Poczty za około 240 mln zł 75 proc. udziałów w BP. Obecnie ma 25 proc. plus jedną akcję.”

Źródło: Bankier

Print Friendly, PDF & Email