Kredyt Bank będzie przejęty przez Hiszpanów

Jak poinformowano w komunikacie Kredyt Banku, Komisja Europejska właśnie podjęła decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu co do przejęcia Kredyt Banku przez Banco Santander, a tym samym przez Bank Zachodni WBK. Dokładnie czytamy: „KE stwierdziła, że planowane przejęcie kontroli jest zgodne ze wspólnym rynkiem i z Umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym”. Planowane połączenie obu banków nastąpi poprzez przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów Kredyt Banku na rzecz Banku Zachodniego WBK, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK poprzez emisję akcji Banku Zachodniego WBK, które zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku. W wyniku twego połączenia powstanie trzeci co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów oraz drugi co do skali pod względem działalności maklerskiej i funduszy inwestycyjnych, z siecią liczącą ponad 900 placówek oraz 3,5 mln klientów. Połączenie ma wzmocnić pozycję banków w segmencie bankowości detalicznej i korporacyjnej.

Źródło: Polskie radio

Print Friendly, PDF & Email