Korzyści ekonomiczne z EURO 2012

Już za kilka dni rozpocznie się EURO 2012. Jak wiemy, droga Polski i Ukrainy do organizacji tej imprezy wcale nie była prosta. Po pozytywnej decyzji w 2007 roku obydwa kraje musiały zmierzyć się z kryzysem, co wpłynęło na tempo postępu przygotowań. Ale udało się….zastanówmy się teraz jakie są korzyści ekonomiczne z organizowania takiej imprezy. Oczywiście, znacznie są one zawyżane przez polityków i przedstawicieli samorządów, w celu uzasadnienia starań o ich organizację.
Ogromne przychody na pewno,  związane są z merchandisingiem, czyli z działalnością marketingową, której istotę stanowi stosowanie znaków towarowych, wizerunków i symboli kojarzonych przez odbiorców z EURO 2012. Dodatkowe korzyści płyną  z  jedzenia, picia i innych produktów sprzedawanych na stadionach. Podczas turnieju zasadniczo wzrośnie także obłożenie hoteli w miastach-gospodarzach (oraz sąsiadujących miejscowościach), co w związku z wywindowaniem cen przełoży się na pokaźne zyski hotelarzy.
Z wydatków, które nas napotkały to seria drogich projektów infrastrukturalnych zaproponowanych przez rząd, w tym modernizację dróg, linii kolejowych, stadionów itd. Ale to najprawdopodobniej, przełoży się  na lepsze warunki podróżowania na szczeblu lokalnym – są to więc długoterminowe inwestycje narodowe.
Warto także zwrócić uwagę na projekty infrastrukturalne prowadzone w Polsce i na Ukrainie w ostatnich latach.
Dzięki projektom utworzone zostały miejsc pracy, a niektóre z nich zostaną utrzymane po zakończeniu turnieju. Co więcej, projekty strategiczne będą w przyszłości przynosić dalsze korzyści

Źródło: Inwestycje

Print Friendly, PDF & Email