Koniec z metkowaniem towarów w sklepach

Rząd przyjął projekt zmian ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Znosi on obowiązek metkowania cen wszystkich towarów w sklepach, za wyjątkiem papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Teraz wystarczać będzie wywieszka z ceną, umieszczona tak, by nie budzić żadnych wątpliwości, lub cennik elektroniczny. Handlowcy, zwłaszcza właściciele małych sklepów, narzekali, że metkowanie jest czasochłonne i wymaga zaangażowania większego personelu, co generuje dodatkowe koszty. Rząd spodziewa się, że nowe przepisy wpłyną na spadki cen towarów. Teraz oczekiwane jest odpowiednie rozporządzenie wykonawcze do ustawy, które wydać ma minister gospodarki.

Print Friendly, PDF & Email