Klienci będą lepiej chronieni przy zaciąganiu kredytów mieszkaniowych

Ministrowie finansów krajów UE ustanowili przepisy gwarantujące klientom lepszą ochronę przy zaciąganiu kredytów hipotecznych na mieszkanie. Nowe przepisy wyznaczają zasady reklamowania i sprzedaży kredytów hipotecznych oraz zobowiązują kredytodawców i pośredników do udzielania odpowiednich informacji przed zawarciem umowy kredytowej.
Powstanie europejski ujednolicony i przejrzysty formularz z informacjami, przedstawiający warunki kredytu mieszkaniowego, wyszczególniający m.in. oprocentowanie, dodatkowe koszty i inne warunki, np. wcześniejszej spłaty. Ponadto będzie istniała możliwość wycofania się z pożyczki w ciągu 7 dni ze względu na wagę zobowiązania kredytowego. Dyrektywa gwarantuje też kredytobiorcom prawo do wcześniejszej spłaty kredytu i zabrania nakładania kar z tego tytułu, jednak kredytodawcy zachowają prawo do kompensacji kosztów z tym związanych. Będzie też możliwość, pod pewnymi warunkami, do przewalutowania kredytu.Kraje członkowskie mają dwa lata na wdrożenie dyrektywy do prawa krajowego.

Print Friendly, PDF & Email