Inwestycje w strefach ekonomicznych

W Polsce są utworzone specjalne strefy ekonomiczne. W ubiegłym roku inwestorzy zatrudniali w nich ponad 241tys. osób. Od początku istnienia tych stref  zainwestowali w nie prawie 80mln zł.  Według stanu na  ostatni dzień  2011 roku, nowe miejsca pracy stanowiły ponad 75% i utworzono je w wyniku realizacji nowych inwestycji. W ubiegłym roku  liczba miejsc pracy wzrosła o 16,8 tyś czyli o  7,5 % w stosunku do 2010 r. Okazuje się, że największy przyrost zatrudnienia odnotowano w słupskiej strefie ekonomicznej, bo aż  26,4% W bardzo dużym stopniu był on efektem działania takich spółek jak: Nordglass II (zwiększenie zatrudnienia o 156 osób), Jeronimo Martins Dystrybucja (o 150) i Paula Trans (o 107). Kolejną strefą, która zwiększyła miejsca pracy jest strefa warmińsko-mazurska. Liczba  miejsc pracy, w stosunku do 2010 r., zwiększyła się o niecałe 15%. Wpływ na to miały: LG Electronics Mława (wzrost zatrudnienia o 897 osób), Michelin Polska (o 285) i Sweedwood Poland (o 223).
Centrum Informacyjnego Rządu  poinformowało również, że łączny obszar specjalnych stref ekonomicznych wzrósł o ok. 939 ha do 15 tys. 46 ha. Średni stopień ich zagospodarowania osiągnął 61%.

Źródło: Money

Print Friendly, PDF & Email