Hipoteka nie dla każdego – wiek poważnym ogranicznikiem

Kredyt hipoteczny to decyzja niemal na całe życie. Podejmując decyzję o jego zaciągnięciu, musimy być w 100 procentach pewni swojej decyzji. Udając się do banku po kredyt, szybko możemy się jednak rozczarować. Wiek może sprawić, że bank wyda nam odmowną decyzję kredytową.

Osoby starsze mogą nie uzyskać od banku pozytywnej decyzji kredytowej, jeśli chodzi o zaciągnięcie hipoteki. Oczywiście wszystko uzależnione jest od tego, na ile lat chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny, oraz w jakim same są wieku.
Banki wymagają od swoich kredytobiorców, aby spełniali szczegółowo wyznaczone przez nich kryteria. Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, to w zależności od banku, możemy ten kredyt otrzymać, lub też nie. Jeśli chodzi o młodych kredytobiorców, to nie powinni mieć oni problemów z uzyskaniem kredytu hipotecznego. Oczywiście mówimy tu o kryterium wiekowym. Na barierę mogą natomiast natrafić osoby, które ukończyły już 40 rok życia.
Większość banków przyjęła określony wiek, do którego mogą udzielić hipoteki. Wiek ten jest różny w zależności od banku. I tak, dla przykładu, chyba najbardziej rygorystycznie do kwestii wieku podchodzi Raiffeisen Polbank. Maksymalny okres kredytowania w przypadku tego banku wynosi 30 lat, natomiast kredytobiorca, w dniu spłaty całości zobowiązania z tytułu zaciągniętej hipoteki, nie może przekroczyć wieku 65 lat. W tym przypadku już nawet osoby po 35 roku życia mogą mieć problem z uzyskaniem od banku pozytywnej decyzji kredytowej.
Jeśli chodzi o mniej rygorystyczne banki, to na przykład Citi Handlowy udzieli kredyt hipoteczny na maksymalnie 35 lat, natomiast kredytobiorca w momencie spłaty całości za kredyt nie może mieć więcej, niż 70 lat. Inny bank, BZ WBK, również udzieli kredyt hipoteczny kredytobiorcom do 70 roku życia (w momencie spłaty całości zobowiązania finansowego za kredyt hipoteczny), jednak okres kredytowania jest w przypadku tego banku krótszy o 5 lat.
PKO Bank Polski udzieli nam kredyt hipoteczny na okres 35 lat, przy czym maksymalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty całego zobowiązania nie powinien przekraczać 75 lat. Bank BPH udzieli nam kredyt hipoteczny na maksymalnie 30 lat, przy czym tutaj również – jak w przypadku poprzedniego banku – kredytobiorca w dniu spłaty hipoteki nie powinien mieć więcej, niż 75 lat.
Zdecydowanie bardziej przyjazny klientom jest Alior Bank, który udzieli hipotekę na maksymalny okres kredytowania wynoszący 30 lat, jednak w tym przypadku kredytobiorca w dniu spłaty tej hipoteki może mieć aż 80 lat. Jeszcze lepiej jest w przypadku Banku Pocztowego czy Getin Banku. W obu tych bankach maksymalny okres kredytowania wynosi do 35 lat, natomiast kredytobiorca w momencie spłaty hipoteki może mieć aż 80 lat.
35 lat to maksymalny, możliwy na rynku okres kredytowania w przypadku kredytów hipotecznych. Okres ten został uregulowany Rekomendacją S, która wyraźnie zaznacza, że polskie banki nie powinny udzielać kredytów hipotecznych na dłuższy okres kredytowania. Równocześnie Komisja Nadzoru Finansowego, która czuwa nad Rekomendacją S zaleca, aby kredyt hipoteczny brać na maksymalnie 25 lat. Takie rozwiązanie jest bowiem najbardziej ekonomiczne z punktu widzenia kredytobiorcy. Dłuższy okres spłaty hipoteki znacząco zwiększy wysokość odsetek do spłaty.
Oczywiście sytuacja, kiedy kredytobiorca w momencie spłaty całej hipoteki miałby przekroczyć maksymalny wiek, ustalony przez banki indywidualnie, nie oznacza zamknięcia drzwi w drodze po kredyt. Niektóre banki są chętne do indywidualnych ustaleń, na przykład wyrażają zgodę na zwiększenie maksymalnego wieku kredytobiorcy, jeśli zdecyduje się on wykupić na ubezpieczenie na życie. Oczywiście nie wszystkie banki są skore do tego typu ukłonu w stronę klienta, dlatego starsi kredytobiorcy muszą liczyć się z ograniczoną ofertą rynkową.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email