Forum Obywatelskiego Rozwoju proponuje uzdrowienie rynku pracy

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, założona w marcu 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza, proponuje likwidację 8- i 5-procentowej stawki VAT, a pozostawienie 23-procentowej. Miałoby to uprościć rozliczanie podatków w Polsce, a także zwiększyć wpływy podatkowe o około 40 miliardów złotych, z przeznaczeniem np. na waloryzacje rent i emerytur oraz zmniejszenie kosztów zatrudniania pracowników przez, chociażby, obniżenie składki rentowej. FOR proponuje także zwiększenie aktywności osób starszych, poprzez likwidację przywilejów emerytalnych, oraz redukcję pozapłacowych kosztów pracy, co przełożyłoby się na wzrost zatrudniania pracowników na umowy o pracę. Ponadto: zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli oraz zatrzymanie wzrostu płacy minimalnej. Fundacja jest zdecydowanie przeciwna wprowadzeniu obowiązku odprowadzania składek ZUS od umów cywilnoprawnych, gdyż może to spowodować wzrost bezrobocia, a także poszerzenie szarej strefy. Na pobudzenie rynku i tworzenie nowych miejsc pracy najlepszy wpływ miałyby: liberalizacja przepisów dotyczących zwalniania pracowników oraz „redukcja pozapłacowych kosztów pracy”. Wówczas pracodawcy, zatrudniając pracowników, nie byliby obciążeni takim ryzykiem, jak obecnie.

Print Friendly, PDF & Email