Dwa projekty inwestycyjne od początku roku

W okresie pierwszych trzech tygodni tego roku PAIiIZ zakończyła już dwa projekty inwestycyjne. Zadeklarowana nakłady finansowe firm wyniosą łacznie ponad 250 mln euro i utworzonych zostanie 290 nowych miejsc pracy. Aktualnie PAIiIZ prowadzi 166 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 3324,1 mln euro, które w przyszłości mają utworzyć 31 897 miejsc pracy
Biorąc pod uwagę ilość prowadzonych projektów na pierwszym miejscu znajdują się Stany Zjednoczone z 49 projektami o łącznej wartości przekraczającej 951 mln euro. Mogą stworzyć 7289 nowych miejsc pracy. Na kolejnych miejscach plasują się Niemcy (28 projektów), Chiny i Japonia (po 11 projektów) oraz Wielka Brytania i Korea Południowa (po 9 projektów). W roku 2013 przy udziale PAIiIZ zrealizowano 53 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 902,5 mln euro. Inwestorzy zadeklarowali utworzenie 18 963 nowych miejsc pracy. Najpopularniejsze branże to motoryzacja, BPO, badawczo-rozwojowa oraz lotnicza

Print Friendly, PDF & Email