Dofinansowanie do domów energooszczędnych

W II kwartale 2013r. ruszył program dopłat wspierający budujących
nieruchomości mieszkalne o niskim zużyciu energii.
Ten przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) skierowany jest do
osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub
nabywających dom lub mieszkanie od developera lub
spółdzielni mieszkaniowej. Dofinansowanie ma formę częściowej
spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na budowę lub
zakup nieruchomości, a jego wysokość uzależniona jest
od wartości wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania
na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (Euco).
Pod uwagę brane są również kryteria sprawności instalacji
grzewczej oraz przygotowania wody użytkowej. Dodatkowymi korzyściami
płynącymi dla beneficjentów programu, poza wspomnianą dopłatą
do kredytu są obniżenie kosztów eksploatacji oraz podniesienie
wartości rynkowej budynku lub mieszkania.
Z programu skorzystać mogą osoby realizujące budowę nowego domu
jednorodzinnego. Tym samym wykluczono tu możliwość uzyskania
dopłaty do kredytu przeznaczonego na rozbudowę, dobudowę czy
remont istniejącej już nieruchomości. Dopuszczono jednak możliwość
uzyskania dopłaty do kredytu uzyskanego na dokończenie budowy domu. 
Osoby planujące budowę domu energooszczędnego, developerzy oraz
spółdzielnie mieszkaniowe mają możliwość sprawdzenia zgodności
posiadanego przez nich projektu budowlanego z założeniami programu.
 W tym celu Związek Banków Polskich (ZBP) przygotował zespół
ekspertów z dziedziny budownictwa energooszczędnego. Lista członków
dostępna jest na stronie internetowej ZBP. 
Dotacją mogą zostać objęte wyłącznie tzw. koszty kwalifikowane,
które obejmują wyłącznie te elementy budynku, które umożliwiają
 spełnienie kryteriów programu. Zalicza się do nich przede wszystkim
zakup i montaż:
- elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów
izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej
i drzwiowej
- układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej.
Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów związanych
 z wykończeniem domu lub mieszkania umożliwiających zamieszkanie.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest uzyskanie
kredytu w jednym z siedmiu banków, z którymi NFOŚiGW podpisał
 umowy o współpracy. Lista banków dostępna jest na stronie
internetowej funduszu. 
Budżet programu wynosi 300 mln zł, a wydatkowanie środków
przewidziane jest do końca 2022r.

Źródło: www.nfosigw.gov.pl
Tomasz Muzyka
Ekspert WGN Kredyty
Print Friendly, PDF & Email