Co dalej z kredytami

Nowe regulacje bankowe (Bazylea III i CRD IV), nakładają na banki większą ilość gotówki. Dzięki temu ma zostać zabezpieczony cały sektor bankowy przed kolejnym kryzysem. Niestety, dla niektórych instytucji znaczyć to może  spadek udzielanych kredytów. „Czyli banki będą musiały posiadać zdecydowanie więcej funduszy własnych w stosunku do podejmowanego ryzyka. O ile przed kryzysem wystarczało, aby banki miały współczynnik wypłacalności na poziomie, co najmniej 8%, tak po wprowadzeniu tych nowych regulacji w maksymalnej wysokości, to minimum będzie dwukrotnie wyższe, będzie to aż 16%”. – mówi członek zarządu NBP

 Źródło: Onet

Print Friendly, PDF & Email