Czy seniorzy korzystają z bankowości elektronicznej ?

Z badania przeprowadzonego przez NBP na temat zachowań finansowych Polaków wynika, że tylko 33% osób po 75 roku życia ma osobiste konto bankowe, około 20% spośród nich używa kart bankomatowych, a jedynie 3% korzysta z bankowości elektronicznej, opłacając rachunki przez Internet. Mimo tak słabych wyników, seniorzy są pozytywnie nastawieni do obrotu bezgotówkowego. Wynik jest natomiast lepszy w grupie wiekowej powyżej 55 lat, gdzie 63% osób to posiadacze kont bankowych, z tego połowa używa kart płatniczych.

Print Friendly, PDF & Email