Czerwcowy ranking kredytów hipotecznych

Z raportu przeprowadzonego przez AMRON – SARFiN można wyczytać, że tylko w pierwszym kwartale 2012 r zostało zawartych 48 723 umów kredytowych. Ponad 80% zostało udzielonych w walucie polskiej. Liczba umów kredytowych w porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku jest niższa o prawie 6%.  Powodem najprawdopodobniej jest fakt wycofania się banków z udzielania kredytów walutowych (ich udział w I kwartale 2012 r. wyniósł 15,62 proc.) oraz wejście w życie rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego.

Ranking kredytów hipotecznych został przeprowadzony dla „modelowej” rodziny w skład której wchodzą cztery osoby (rodzice oraz dzieci) a jej miesięczne dochody wynoszą 5 316 zł netto. Koszty utrzymania 800 zł. Założono, że rodzina ta mieszka w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców, posiada wkład własny w wysokości 20% i jest zainteresowana kredytem w wysokości 250 000 zł spłacanym w równych ratach przez 30 lat.

Jakie oferty banków są w tym przypadku najlepsze? Czołówkę najlepszych kredytów hipotecznych w czerwcu tworzą: Deutsche Bank, BNP Paribas i Bank BPH. Całkowity koszt kredytu w Deutsche Bank wynosi 299 003,59 zł, bank nie pobierze prowizji, a miesięczna rata obciąży domowy budżet kwotą 1 519,83 zł. BNP Paribas obciąży nasz budżet na kwotę 1500 zł ale całkowity koszt kredytu będzie wynosił 306 635 zł. Trzecią pozycję zajął Bank BPH i w przypadku tej instytucji miesięczna rata kredytu wynosi 1 533 zł, prowizja – 0 proc., a całkowity koszt kredytu – 309 519,00 zł.

Źródło: Interia

Print Friendly, PDF & Email