Coraz mniej pieniędzy na lokatach bankowych

W końcu kwietnia br. saldo oszczędności gospodarstw domowych zgromadzonych na bankowych lokatach terminowych wyniosło 262,02 miliarda zł i było niższe o 2,48% niż przed miesiącem. W kwietniu wycofano 6,66 miliarda zł, natomiast w marcu br. ubyło 3,05 miliarda zł – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Jest to konsekwencją ostatnich obniżek stóp procentowych, które znalazły się na historycznie niskim poziomie. Gdy stopa referencyjna spadła do 3%, średnie oprocentowanie depozytów zmniejszyło się nawet o ponad 2 pkt procentowe do około 3,2-3,3%. To powoduje osłabienie zainteresowania klientów trzymaniem oszczędności na depozytach terminowych. Wielu przenosi pieniądze na rachunki bieżące, nie przedłużając umów o lokaty. Zdaniem analityków rynku może to powstrzymywać banki z cięciem odsetek, przynajmniej częściowo. W kwietniu saldo środków na rachunkach bieżących wzrosło o 5,27 mld zł, do poziomu 257,18 mld zł.

Print Friendly, PDF & Email