BRE Bank ma wypłacić odszkodowanie 1247 klientom

Sąd Okręgowy w Łodzi uznał wczoraj, że BRE Bank ma zapłacić 1247 klientom odszkodowanie za zawyżone raty kredytu hipotecznego. Wyrok sądowy kwestionują władze banku, które zapowiedziały apelację. Pozew zbiorowy przeciw BRE Bankowi o ustalenie jego odpowiedzialności odszkodowawczej wobec klientów banku wniósł do łódzkiego sądu Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie. Zarzucił on bank nienależyte wykonywanie umów o kredyt hipoteczny waloryzowany kursem franka szwajcarskiego, zawartych w latach 2005-2006.  Klienci banku uważają, że w umowach tzw. starego portfela znajduje się budzący zastrzeżenia zapis regulujący zmiany oprocentowania. Wskazywali, że przy niekorzystnej dla nich zmianie pewnych parametrów ekonomicznych bank podwyższał oprocentowanie kredytu, a przy zmianie korzystnej – nie obniżał go lub obniżał w zadowalającym zakresie. Ich zdaniem od początku 2009 r. do końca lutego 2010 r. stracili w sumie ok. 5 mln zł
Print Friendly, PDF & Email