Biznes w Polsce ma trudniej

Jest już nowy raport PKPP Lewiatan „Czarna Lista Barier 2013”, wskazujący aż 416 pozycji, które skutecznie utrudniają prowadzenie biznesu w Polsce. Sytuacja od ubiegłego roku uległa pogorszeniu – wówczas pozycji było 368. Do największych barier rozwoju przedsiębiorczości należą między innymi: wysokie podatki, a zwłaszcza składki na ZUS (w ciągu ostatnich trzech lat obciążenia wobec ZUS wzrosły o 15%), skomplikowane i niejednoznaczne przepisy podatkowe, nadmierna administracja związana z zatrudnianiem pracowników oraz wypełnianiem obowiązków podatkowych, zbyt przewlekłe i drogie dochodzenie należności, mocno rozbudowane obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska, a także nowe, działające od 1 marca 2013 r., przepisy zwiększające liczbę podmiotów zobowiązanych do posiadania kasy fiskalnej. Autorzy raportu podają, że polski przedsiębiorca spędza rocznie 286 godzin na rozliczeniach podatkowych, podczas gdy np. w Irlandii przeznacza się na to 80 godzin. Przytaczają również dane Banku Światowego zawarte w raporcie „Doing Business 2013”, w którym Polska znalazła się na 55 miejscu pośród 183 przebadanych krajów. Dla porównania przed nami uplasowały się: Gruzja – 9. miejsce, Estonia – 21., Łotwa – 25., Litwa – 27., Słowacja – 46., Czarnogóra – 51. i Węgry – 54.

 

 

Print Friendly, PDF & Email