Będziemy szybciej budować domy

Prace nad tego rodzaju rozwiązaniami zaczynają wreszcie nabierać rzeczywistych kształtów. Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt założeń nowelizacji prawa budowlanego przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Czas załatwiania wszelkich formalności związanych z budową budynku jednorodzinnego w dużych miastach według informacji MTBiGM skróci się nawet o 74 dni. Wpłynie na to mniejsza liczba procedur (całkowitej likwidacji ulegną łącznie 4 procedury) oraz przyspieszenie postępowania pozostałych. Największe oszczędności będą uzyskiwane w czasie trwania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych. Projekt zakłada skrócenie czasu trwania tej procedury nawet o 56 dni (w dużych miastach) poprzez udzielanie milczącej zgody w odpowiedzi na zgłoszenie z projektem budowlanym a poprzez likwidację procedury zawiadomienia organu administracji architektoniczno-budowlanej o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy zyskamy kolejnych 7 dni. Propozycje zmian to krok w dobrym kierunku. Mniejszy zakres dokumentacji i krótszy czas trwania procedur pozwoli budującemu  zaoszczędzić czas i pieniądze. Również organy administracyjne prowadzące przedmiotowe postępowania zostaną odciążone.
Print Friendly, PDF & Email