Banki Centralne tracą zaufanie inwestorów

Banki Centralne to instytucje, które są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu bankowego. Ich zadaniem jest również prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej państwa. W naszym kraju bankiem centralnym jest Narodowy Bank Polski.

Nie każdy wie dokładnie, czym są i jakie funkcje pełnią banki centralne. Wiele osób nie wie również, w jakim celu został powołany Europejski Bank Centralny.

W Polsce bank centralny ma kilkanaście funkcji. Przede wszystkim emituje znaki pieniężne. Ponadto zaopatruje on pozostałe, komercyjne banki w pieniądze, realizuje transakcje z zagranicznymi bankami centralnymi itp. Do zadań banku centralnego należy również prowadzenie rachunków instytucji państwowych, obsługa kasowa budżetu czy obsługa długu publicznego. W sytuacjach kryzysowych bank centralny ma również możliwość udzielenia państwu kredytu. Rozwiązanie to jest jednak stosowane wyłącznie w skrajnie kryzysowych sytuacjach, ponieważ z racji ryzyka inflacji może być to bardzo nieopłacalne dla państwa posunięcie.
Zadaniem banku centralnego jest ponadto sprawowanie funkcji kontrolnej i stabilizującej. Bank ten zarządza ponadto rezerwami dewizowymi i prowadzi politykę kształtowania kursu waluty obowiązującej w kraju.
Wreszcie – bank centralny ma za zadanie kontrolować działalność pozostałych, komercyjnych banków i dbać o bezpieczeństwo bankowego systemu.
To oczywiście tylko niektóre funkcje, które należą do banków centralnych. Wydawać by się mogło, że ekonomiści w pełni ufają tym instytucjom.

Opisując banki centralne, w tym Narodowy Bank Centralny w Polsce, należy również wspomnieć o instytucji, jaką jest Europejski Bank Centralny.

Europejski Bank Centralny (EBC) to bank centralny wspólnej waluty obowiązującej w Unii Europejskiej, czyli euro. Odpowiada on zarówno za emisję euro, jak również za ochronę siły nabywczej tej waluty. Zadaniem EBC jest utrzymanie stabilności i poziomu cen w strefie euro.

m-251
Europejski Bank Centralny odpowiada między innymi za nadzorowanie systemów bankowych w krajach należących do strefy euro, a także za systematyczne zbieranie informacji statystycznych, które są potrzebne do prowadzenia prawidłowej polityki pieniężnej.
EBC współpracuje ze wszystkimi bankami centralnymi, należącymi do państw członkowskich Unii Europejskiej.
Banki Centralne wraz z Europejskim Bankiem Centralnym tworzą wspólnie Europejski System Banków Centralnych, w skrócie ESBC.
Europejski Bank Centralny to bank emisyjny, który jest niezależny w zakresie polityki pieniężnej, jaką prowadzi. Niezależność ta dotyka w teorii kilku aspektów. W praktyce niezależność Europejskiego Banku Centralnego jest w pewnym zakresie ograniczona. Wynika to przede wszystkim z wywoływanych na EBC nacisków politycznych.
Europejski Bank Centralny został założony w 1998 roku. Jego siedzibą są Niemcy, a dokładniej Frankfurt nad Menem.

Jak się jednak okazało podczas jednej z debat zorganizowanych przez PAP (Polska Agencja Prasowa), nic bardziej mylnego. Podczas tej debaty jej uczestnicy mocno skrytykowali banki centralne. Zgodnie z opiniami, jakie padły podczas debaty, banki centralne nie spełniają już swojej pierwotnej funkcji. Zdaniem wielu uczestników utraciły one kontrolę nad sytuacją, jaka ma miejsce na finansowych rynkach.
Zarzucano między innymi, że nauczana dawniej ekonomi anie sprawdza się w obecnych czasach, w dobie ujemnych stóp procentowych itp.

Nie pominięto również Europejskiego Banku Centralnego. Jak mówili niektórzy uczestnicy debaty, Europejski Bank Centralny nie potrafi w sposób jasny i czytelny przekazywać informacji o działaniach, jakie podejmuje.

Prezes Opoka TFI, Tomasz Tarczyński podsumował spotkanie, mówiąc: „ Żywię nadzieję, że gdy pęknie bańka spekulacyjna narosła wokół banków centralnych, to w końcu kiedyś wrócimy do normalności”.

Magdalena Paluch
Dział Analiz WGN

Print Friendly, PDF & Email