ABM Solid wciąż podejmuje wysiłki by pracować w Sankt Petersburgu

ABM Solid, który znajduje się w upadłości układowej podpisała aneks do warunkowej umowy na wykonanie prac przy realizacji inwestycji w Sankt Petersburgu. Zleceniodawcą prac jest Budostal-3 Export a dotyczych mają one budowy dwóch budynków mieszkalnych z wbudowanymi lokalami usługowymi i parkingami. Wartość zlecenia to 15,02 mln euro brutto. Zgodnie z aneksem uzyskanie rosyjskiej licencji budowlanej zamiast do 1 września br. ma nastąpić do 31 października 2013 r. Zmieniony został także termin realizacji kontraktu – z 30 czerwca 2014 r. na 31 października przyszłego roku. Sąd Rejonowy w Tarnowie postanowił 6 marca 2013 r. o zmianie postępowania upadłościowego ABM Solid na układowe z likwidacyjnego.

Print Friendly, PDF & Email